Wiki

4-fluoramfetamine, 4-FA of 4-FMP is een amfetamine met een werking die vergelijkbaar is met MDMA en amfetamine. De stof heeft zowel stimulerende als entactogene eigenschappen. Recreatief gebruik van de stof is de laatste jaren (sinds het verbod op 4-MMC) sterk toegenomen. De nationale drug monitor 2015 van het Trimbos-instituut meldt dat vijf tot tien procent van “party gangers” ervaring heeft met het gebruik van 4-fluoramfetamine en de drug lijkt hiermee vaste voet aan wal te hebben gekregen in de Nederlandse drug scene. Recent wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van de stof ontbreekt. Het betreft dan ook een zogenaamde research chemical of NPS (nieuwe psychoactieve stof).

Dosering:
Hoewel er weinig bekend is over de veiligheid van 4-fluoramfetamine kan er aan de hand van gebruikerservaringen een inschatting worden gemaakt van de gewenste dosering van de drug.

Effect Dosering
mild 50-100 mg
gemiddeld 100-150 mg
sterk 150-200 mg

4-Fluoroamphetamine (4-FA; 4-FMP; PAL-303; “Flux“), also known as para-fluoroamphetamine (PFA) is a psychoactive research chemical of the phenethylamine and substituted amphetamine chemical classes. It produces stimulant and entactogenic effects, and is described subjectively as being between amphetamine and MDMA. As a recreational drug, 4-FA is sometimes sold along with related compounds such as 2-fluoroamphetamine and 4-fluoromethamphetamine but the 4-FA alternative has become 4-FMA .

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/4-Fluoroamphetamine