microdoseren

Microdoseren

Waarom microdoseren?

Mensen microdoseren om heel veel verschillende redenen. Uiteenlopend van meer creativiteit tot afname van bepaalde medische klachten. Dat microdosing ook daadwerkelijk effectief is op al deze gerapporteerde punten, is niet officieel aangetoond en kan dus ook zeker nog niet geclaimd worden. Je kunt in ieder geval gerust je vraagtekens plaatsen wanneer mensen suggeren dat het voor alles werkt. Dit is mede veroorzaakt door de hype die er over microdosing ontstaan is. Omdat psychedelica zogeheten ‘non specifieke mentale versterkers’ zijn, zullen de hieronder genoemde gerapporteerde redenen lang niet voor iedereen gelden. Een aantal van die voordelen wordt nu wetenschappelijk onderzocht. Microdosing is een tool, een hulpmiddel, maar zeker geen oplossing voor al je problemen.

Mogelijke redenen waarom je zou kunnen microdoseren:

 • Verbeterde concentratie en focus, in het bijzonder bij ADHD
 • Bij werk of studie makkelijker in de flow raken
 • Toegenomen creativiteit
 • Toegenomen productiviteit
 • Verbeterd probleem oplossend vermogen
 • Verbeterde slaap
 • Meer fysieke energie
 • Versterkte zintuiglijke waarneming
 • Minder last van uitstelgedrag
 • Minder last van stemmingswisselingen
 • Verbeterd humeur
 • Toegenomen emotioneel bewustzijn
 • Beter beslissingen kunnen nemen
 • Positiever in het leven staan
 • Meer verbinding voelen met de mensen om je heen (familie, vrienden, collega’s)
 • Bewustere keuzes maken met betrekking tot gezondheid, lifestyle, welzijn
 • Bewuster in het leven staan
 • Beter in staat zijn om in het moment te leven
 • Minder last van menstruatieklachten (PMS)
 • Afname depressie (van milde klachten tot klinische depressie)
 • Minder stotteren
 • Stoppen met roken en andere verslavingen
 • Sterker gevoel van dankbaarheid voor het leven
 • Meer openheid
 • Toegenomen verwondering
 • Meer in contact met je spirituele intenties of levensmissie
 • Gevoel van verbondenheid met alles wat er is
 • Gevoel van eenheid met het universum

En wat zijn de nadelen?

Die lijst is een stuk minder lang! Van de 1800 rapportages die James Fadiman tot nu toe heeft ontvangen waren er 75 mensen die geen positieve ervaring hadden.  De vaakst genoemde redenen om te stoppen met microdosing zijn meestal gevolgen van de positieve effecten.

 • Er kan vermoeidheid optreden (waarschijnlijk door een actiever leven te leiden, of door het verwerken van meer indrukken)
 • De kans dat er tolerantie optreedt, en dus niet meer zo effectief is. Tolerantie is nog niet wetenschappelijk aangetoond, maar uit de bevindingen van Fadiman blijken mensen dit wel te rapporteren, wanneer het elke dag gebruikt wordt.
 • Sommige mensen met kleurenblindheid melden dat ze lichte hallucinaties en stralen of ‘nabeelden’  zien.
 • Omgaan met veranderingen in je bewustzijn en je gevoeligheid kan uitdagend zijn.
 • Sommige mensen kunnen er wat van gaan transpireren.

Aangeraden wordt om na 10 weken te stoppen met microdosing, om weer te ervaren hoe je je het leven en je dagelijkse routine ervaart zonder ‘tool’. Je kunt altijd weer opnieuw beginnen of er bewust voor kiezen op momenten dat je er behoefte aan hebt.

Het placebo-effect

Sceptici wijden de voordelen van microdosing aan het placebo-effect.  “De wetenschappelijke basis is nu niet echt stevig”, zegt bijvoorbeeld Matthew Johnson, onderzoeker aan de Johns Hopkins University. Hij bestudeert psilocybine en andere hallucinogenen. “De voordelen zijn geloofwaardig en heel interessant. Maar de bewering dat ‘alles samenvalt en goed gaat en je bent in een goede stemming en zit in de goede flow’, nou, we hebben allemaal dat soort dagen. Ook zonder farmaceutische hulp.”

”Als je verwacht dat soort dagen te krijgen, is de kans groter dat je dat krijgt,” gaat hij door. “Het is in feite niet zo anders dan het gevoel dat je krijgt van een hele lage dosis amfetamine of een ander stimulerend middel.”

Johnson is volgens Fadiman een gewetensvolle scepticus: iemand die denkt dat microdoseerders misschien een placebo-achtige reactie hebben, maar desondanks vindt dat er verder onderzoek moet worden gedaan.  Zelf gaat hij uit van de 1400 rapporten die hij ontvangen heeft. De meerderheid hiervan vermeldt soortgelijke effecten en ervaringen. Deze mensen hebben elkaar nooit gesproken, noch hebben zij elkaar kunnen beïnvloeden in hun ervaring. Dit is volgens hem bewijs genoeg dat het meer moet zijn dan een placebo.

Ook het Trimbos Instituut spreekt over de mogelijkheid van het placebo effect. Tot dusver zijn zij sceptisch over de succesverhalen over microdosing. “Het grote punt is namelijk het placebo-effect. Het kan goed zijn dat mensen denken dat het van invloed is op hun creativiteit en daardoor juist creatiever worden.”

 

Omarm het placebo-effect

De suggestie dat microdosing alleen maar een placebo effect zou zijn, doet afbreuk aan de kracht van het placebo effect zelf. Het is algemeen bekend dat jouw verwachtingen het resultaat van de uitkomst beïnvloeden. Dit wordt in de medische wereld veelvuldig ingezet. Dit bewijst maar weer eens hoe krachtig jouw geest is. Dit werkt zowel in positieve als in negatieve zin. Nu je hiervan bewust bent, ‘omarm’ dan het placebo-effect en stuur met dit inzicht aan op een positieve uitkomst in je leven.

Bron: http://microdosing.nl/waarom-microdosing/