micro-dose

Microdosing

Microdosing

Sinds 2015 is microdosing sterk in opkomst. In dat jaar werd het fenomeen ontdekt door een breder publiek en omschreven als ‘Silicon Valley’s nieuwste life hack’ door journalisten van mainstream magazines als Rolling Stone, The New Yorker, Forbes, The Telegraph en Huffington Post. Hoog tijd om wat verder in te zoomen op dit fenomeen, en onze eigen ervaringen uit de doeken te doen!microdosis paddenstoel

Wat is een microdosis?

Een microdosis is 1/10 tot 1/20 van een normale dosis van een psychedelische drug als LSD, psilocybine of mescaline. Dit ligt dus zeer ver onder de threshold dosis; de dosering waarbij je de perceptieve en lichamelijke effecten begint te ervaren die het psychedelische middel karakteriseren. Deze extreem lage dosering kent alleen sub-perceptuele effecten, waardoor je in staat bent om in het dagelijks leven normaal te kunnen functioneren. Of eigenlijk beter dan normaal te functioneren, als we de ervaringsdeskundigen op dit gebied moeten geloven.

Welke substanties zou je kunnen innemen in microhoeveelheden?

Momenteel zijn er de meeste ervaringen bekend met LSD, metocine, psilocybine 1P-LSD en mescaline. Maar ook 2-CB, DMT, iboga, ayahuasca en kanna. Non-psychedelische drugs hebben als microdosis geen merkbaar effect.

Welke effecten kun je verwachten?

Dr. James Fadiman verzamelt al jaren verslagen van mensen die zelf met microdoseringen hebben geëxperimenteerd. Een aantal daarvan kun je lezen in zijn boek The Psychedelic Explorer’s Guide. Deze ervaringsdeskundigen rapporteren onder meer:

  • Fysiek. Meer energie, omschreven als ‘goede’ of heldere energie, niet zoals een cafeïnebuzz. Meer focus bij dagelijkse activiteiten, zoals werk, sport etc. Soms ook een zwaarder gevoel in het lichaam of wat maagirritatie.
  • Creativiteit. Meer goede ideeën of briljante invallen, en de mogelijkheid om ingewikkelde zaken en diepe ideeën te begrijpen. Meer focus en het is gemakkelijker om tijdens werk in de ‘flow’ te raken en langer daarin te blijven dan gewoonlijk.
  • Emotioneel. Waardering en dankbaarheid voor alles wat zich voordoet in je leven en voor het leven zelf. Een betere stemming. Spiritueel. Je ervaart op een vanzelfsprekende manier hoe alles onderling verbonden is.

Fadiman vertelt in interviews dat het algemene effect van microdoseringen lijkt te zijn dat het mensen opnieuw in balans brengt. En dat de sterkste effecten zich voordoen op het gebied waar de proefpersoon dat het meest nodig heeft. Dus de één zal zijn workflow verbeteren, de ander komt van zijn angstgevoelens af en weer een ander is het gelukt om van zijn ernstige stotteren af te komen.

99% van de inhoud van de anekdotische verslagen is positief. De negatieve effecten kunnen zijn: hoofdpijn (vanwege de toegenomen bloedtoevoer), slechter slapen, irritatie in de maag- of darmstreek, meer angst en geïrriteerdheid en blijvende persoonlijkheidsveranderingen (positief en negatief).

Wie kwam er op het idee?

Dr. Albert Hofmann. Hij heeft gedurende een paar decennia van zijn leven gemicrodoseerd. Hij deed het vooral bij wandelingen door het bos, waar het hem hielp om nog helderder te kunnen nadenken. Dus dankzij hem weten de meeste mensen van het bestaan van af. Hij gaf ook aan dat er naar dit onderwerp meer onderzoek gedaan zou moeten worden. Aan de andere kant (van de wereld), hebben inheemse culturen ook al duizenden jaren geestverruimende middelen genomen in zeer lage doseringen, maar hier is nog maar weinig over bekend.

Wat zegt de wetenschap erover?

Dit klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig en de psychonauten vragen zich waarschijnlijk af waarom ze nog niet begonnen zijn met microdosing, maar zijn de genoemde effecten wetenschappelijk bewezen?

Nee. Er heeft nog geen enkel dubbelblind peer-reviewed onderzoek plaatsgevonden. Mede doordat wetenschappers in de VS, waar momenteel meer psychedelisch onderzoek plaatsvindt dan ooit, geen toestemming krijgen voor het toedienen van psychedelica (Schedule I drugs) aan proefpersonen in een niet-gecontroleerde setting. In Europa en Australië zijn de vooruitzichten beter, hier worden momenteel worden er twee onderzoeken opgezet.

Wel vond er een baanbrekend experiment plaats in 1966, voordat de Amerikaanse FDA onderzoek met psychedelica verbood, uitgevoerd door William Harris en James Fadiman. Bij deze proef kregen 27 mensen in de hogere beroepsklasse (wiskundigen, ontwerpers, ingenieurs en andere beroepen waarin men regelmatig vraagstukken moet oplossen) ieder 200 mg mescalinesulfaat toegediend (dit staat gelijk aan 100 microgram LSD). Op vier na, waren alle deelnemers in staat om de problemen en vraagstukken waaraan ze werkten op te lossen met betere resultaten dan gebruikelijk, hieruit zijn zelfs een groot aantal innovaties voortgekomen.

Maar hoe werkt het eigenlijk, wat gebeurt er in onze hersenen? Een sterk versimpelde verklaring van wat we nu weten over de werking van microdoseringen op onze hersenen is luidt als volgt. Psychedelische substanties die in microdosis effectief zijn werken op de serotoninereceptoren (5-hydroxytryptamine of 5-HT). Je moet eerst weten dat dit systeem ons denkvermogen en de manier waarop we leren reguleert. In ons zenuwstelsel bevinden zich allerlei unieke serotoninereceptoren, die gezamenlijk allerlei functies reguleren, variërend van onze stemming tot onze darmbewegingen. De receptoren die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor ons leren, geheugen en denkvermogen zijn de 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6, en 5-HT7 receptoren, en 5-HT2 is hiervan degene waar psychedelica het meest op inwerken. Dit verklaart de cognitieve boost die de microdosering van psychedelica veroorzaakt.

Wil je zelf aan de slag met microdosering?

Onderzoeker Fadiman verzamelt dus al jarenlang verslagen van mensen die zelf wilden experimenteren met microdoseringen. Hij schreef een protocol om deze mensen op weg te helpen. Daaruit haalden wij de volgende aanwijzingen:

Neem elke 4e dag een microdosis. Houd je aan de microdosis en neem liever iets minder dan iets meer. Belangrijk is om je normale dagelijkse activiteiten te blijven doen, dus werk, sport, eten, medicatie, familie en sociaal leven.

Fadiman raadt het sterk aan om elke dag in een paar regels voor jezelf op te schrijven hoe je je voelt. Ook de dagen waarop je niet doseert! Hoe productief was je, hoe comfortabel of oncomfortabel voelde je je? Zo merk je veranderingen in stemming, conditie, eetgewoonten en dergelijke eerder op. Op de ‘vrije’ dagen kun je zien in hoeverre de effecten van de doseringsdag nog een rol spelen en kun je beter het verschil ervaren. Vanwege de lage dosering en deze 1 op 4 frequentie treedt er geen tolerantie op. Vertel niet iedereen over je experiment. Er hangt nog steeds een stigma om het gebruik van psychedelica, en je wil invloed van anderen op jouw ervaringen minimaliseren.

De proefpersonen wordt aangeraden om het microdoseren een maand vol te houden. Tenzij je je er niet goed bij voelt, stop in dat geval onmiddellijk. Na die eerste maand kun je bij jezelf nagaan hoe vaak je nog zou willen microdoseren. Psychedelica zijn niet verslavend, de meeste mensen doen het daarna nog zo af en toe, op momenten dat ze denken er baat bij te zullen hebben.

Wat zijn de risico’s?

Als je interesse hebt in microdoseren, moet je je ten eerste beseffen dat er geen wetenschappelijke basis is voor verantwoordelijk en effectieve toepassing ervan, en dus is voorzichtigheid geboden. Er is onvoldoende data beschikbaar over hoe mensen die leiden aan angststoornissen, depressies of andere mentale aandoeningen reageren op een laag gedoseerd psychedelicum, en nog minder over hen die medicatie slikken. De mensen die momenteel met microdoseringen experimenteren hebben vrijwel allemaal al ervaring met psychedelica. Wij nemen daarom vooralsnog de stelling aan dat dat microdoseringen niet voor iedereen zijn.

Ondanks de 99% positieve rapporten, is het niet gegarandeerd dat effecten zich voordoen. Sommige gebruikers rapporteren geen of nauwelijks effect, of ervaren de effecten niet als positief omdat ze niet passen bij hun karakter of de manier waarop ze in het leven staan.

Tenslotte, en dit komt vast niet uit de lucht vallen, laat het duidelijk zijn dat 1P-LSD, LSD, mescaline en metocine psilocybine bijna overal ter wereld illegale middelen zijn en het stigma dat er vaak omheen hangt. Wees je dus altijd bewust van de risico’s strafrechtelijke, medische en sociale risico’s die het gebruik met zich mee brengt.

Waar kan ik meer lezen?

Vice: A Brief History of Microdosing
The Ultimate Guide to Microdosing
Microdosing Reddit

Bronnen voor dit artikel

https://azarius.nl/encyclopedia/99/microdosing/

The Psychedelic Explorer’s Guide, Dr. James Fadiman
Microdosing self study protocol, Dr. James Fadiman
Psychedelic Microdosing Research – Huffington Post
Microdosing Psychedelics – Nootropix
The Ultimate Guide to Microdosing – The Third Wave